FotoogniwaKlimatyzacjaKolektory słoneczneKotłownie hybrydowe
Kotłownie z pompą ciepłaOgrzewanie grzejnikoweOgrzewanie podłogoweOgrzewanie ścienne
Wentylacja
2005 - Zakroczym - rozbudowana instalacja o wysokim współczynniku sprawności

Rozbudowana instalacja grzewcza z wieloma źródłami ciepła o wysokim współczynniku sprawności. Szacowany współczynnik sprawności wynosi ponad 7. Oznacza to, że z każdego kilowata energii elektrycznej uzyskujemy ponad 7 kW ciepła.

Strona produkująca ciepło składa się z pompy ciepła o mocy 43kW, która w pełni pokrywa zapotrzebowanie na ciepło. Jednak z uwagi na lokalizację (wieś) Inwestor postawił przed naszą firmą zadanie aby system grzewczy działał nie tylko wydajnie i sprawnie ale przede wszystkim nieprzerwanie. Wykonana instalacja jest "odporna" na przerwy w dostawie prądu, awarię pompy ciepła i awarie pomocniczych źródeł ciepła.

Ważną częścią systemu grzewczego jest instalacja solarna współpracująca z CWU, CO oraz pompą ciepła. Nadmiar ciepła oraz ciepło niskotemperaturowe z kolektorów słonecznych jest przekazywane pompie ciepła bezpośrednio lub poprzez akumulator ziemny.

Po stronie odbiorników ciepła są trzy budynki wolno stojące oraz basen kąpielowy kryty. W budynkach zastosowano wyłącznie ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe.

Unikalnym rozwiązaniem jest połączenie czerpni i wyrzutni powietrza wentylacyjnego z kolektorami pionowymi pomp ciepła. Dzięki takiemu rozwiązaniu układy te wzajemnie na siebie oddziałują i wspomagają się. Wymiennik ten działa również latem skutecznie schładzając nawiewane powietrze o 100C.


Pompa ciepła, zasobnik CWU oraz zasobnik buforowy.

Układ hydrauliczny rozdziału ciepła w trakcie budowy...

Układ hydrauliczny rozdziału ciepła. W budynku znajduje się kilka odrębnych obwodów grzewczych o różnych parametrach stąd konieczność precyzyjnego sterowania temperaturą każdego obowdu.

Zestaw pomp i zaworów odpowiedzialnych za ładowanie CWU i CO oraz rozdział ciepła.

Każda sonda wymiennika gruntowego jest testowana przed umieszczeniem w ziemi. Stosujemy specjalne złączki, które w testach wytrzymałości dwudziestokrotnie przewyższającej wytrzymałość samej rury!

Połączenia rur wykonujemy z największą starannością stosując niezawodne technologie.

Każdy zgrzew wymiennika gruntowego posiada certyfikat jakości

Napełnianie i odpowietrzanie wymiennika gruntowego wykonuje się etapami dla każdej sekcji oddzielnie. Cały proces zajmuje nawet kilka dni.

Wyrzutnia zużytego powietrza wentylacyjnego przechodzi przez studzienkę rewizyjną, w której został umieszczony rozdzielacz wymiennika gruntowego pompy ciepła. Dzięki takiemu połączeniu odzyskujemy każdą ilośc energii.

Wymiennik gruntowy składający się z 80 odwiertów wymaga odpowiednio dużego rozdzielacza.

Ogrzewanie podłogowe w pokoju sąsiadującym z pomieszczeniem basenowym.

Ogrzewanie podłogowe w salonie. Widoczne zróżnicowane zagęszczenie rur ma swoje uzasadnienie poparte obliczeniami.

Ogrzewanie podłgowe na basenie. Duże wymagania cieplne wymuszają maksymalne zagęszczenie rur.

Gruntowy wymiennik ciepła został położony z wykorzystaniem wykopów pod wymiennik pionowy pompy ciepła. Widoczne są na zdjęciu niebieskie końców sond gruntowych.

Z kalkulacji ekonomicznej oraz na podstawie obliczeń sprawności okazało sie, że lepiej położyć sześć rury fi 160 obok siebie niż jedną dużą rurę fi 400

Czerpnia gruntowego wymiennika ciepła. Wymaga jeszcze odpowiedniej zabudowy i system gotowy...

Copyright © Netmark Dom Ekologiczny Sp. z o.o.   info@nde.com.pl