Najważniejszym elementem procesu decyzyjnego przy wyborze systemu grzewczego jest relacja ceny początkowej do kosztów eksploatacji. Widomo bowiem, że koszty ogrzewania i eksploatacji systemu grzewczego (obsługa, modernizacja) stanowią lwią część wszystkich wydatków z budżetu domowego.

Na etapie budowy domu nie zawsze zastanawiamy się jakie rozwiązanie będzie dla nas najkorzystniejsze w dłuższej perspektywie.

Mając odpowiednią wiedzę i doświadczenie możemy Państwu pomóc w tym trudnym wyborze.

Copyright © Netmark Dom Ekologiczny Sp. z o.o.   info@nde.com.pl