Netmark Dom Ekologiczny sp. z o.o.. pompy ciepła, odzysk ciepła z procesów przemysłowych ogrzewanie gruntu pod mroźnią 

Najwaniejszym elementem procesu decyzyjnego przy wyborze systemu grzewczego jest relacja ceny pocztkowej do kosztw eksploatacji. Widomo bowiem, e koszty ogrzewania i eksploatacji systemu grzewczego (obsuga, modernizacja) stanowi lwi cz wszystkich wydatkw z budetu domowego.

Na etapie budowy domu nie zawsze zastanawiamy si jakie rozwizanie bdzie dla nas najkorzystniejsze w duszej perspektywie.

Majc odpowiedni wiedz i dowiadczenie moemy Pastwu pomc w tym trudnym wyborze.

Copyright © Netmark Dom Ekologiczny Sp. z o.o.   info@nde.com.pl